Kontakt

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
58-300 Wałbrzych

tel. 74 665 00 61, 74 842 50 08, 74 842 50 09
fax. 74 665 00 62
e-mail: biuro@mzuk.com.pl
e-mail do faktur: faktury@mzuk.com.pl

NIP: 886-25-88-515
Regon 891322535
konto Bank Zachodni WBK S.A. O/Wałbrzych
Nr 34 1500 1764 1217 6002 2735 0000
Kapitał Zakładowy 3 679 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
K.R.S. Nr poz. rejestru: 0000005502

Możliwość komentowania jest wyłączona.